ПЕЧЕЛИВШИ - първа седмица
ID номер Име
51 Красимира Б.
50 Валя С.
49 Росица Б.
48 Дария Г.
47 Иван Д.
46 Румяна С.
44 Светлана К.
42 Пенка Б.
40 Анелия С.
39 Красимир К.
38 Вероника К.
37 Цветан Л.
36 Надка Ц.
35 Петя Ц.
34 Илияна Т.
55 Даниела И.
52 Борислав Д.
53 Павлина Р.
ПЕЧЕЛИВШИ - Втора седмица
ID номер Име
94 Катя И.
93 Дора Р.
92 Илияна В.
91 Венера К.
85 Мария Х.
83 Станислав Р.
82 Диляна Д.
81 Евелина В.
79 Пламен В.
78 Галина К.
76 Росица Д.
68 Милко Г.
67 Евелина В.
64 Нина Ж.
62 Соня Т.
60 Дари И.
59 Катерина Л.
96 Таня Г.
ПЕЧЕЛИВШИ - Трета седмица
ID номер Име
99 Наталия А.
103 Кристиян М.
106 Георги А.
110 Альонушка К.
115 Кирил К.
117 Зорница Д.
119 Снежанка Д.
121 Гинка А.
133 Искра П.
132 ИВАНКА Д.
135 Добромира Г.
136 Радослав Ж.
149 Гергана М.
154 Елисавета Т.
157 Стойко Р.
163 Лазар П.
173 Маргарита Г.
178 Марийка К.
ПЕЧЕЛИВШИ - Четвърта седмица
ID номер Име
198 Илия Г.
200 Борка П.
203 Таня П.
208 Симона Х.
210 Деница И.
214 Цветан Т.
218 Искра А.
223 Весислава Л.
227 Гергана Л.
229 Тонка Д.
231 Мартин Д.
240 Гергана М.
241 Миглена И.
248 Денис Й.
250 Дария Ц.
253 Златина М.
232 Даниела С.
254 Дарина Т.
ПЕЧЕЛИВШИ - Пета седмица
ID номер Име
262 Силвия Л.
266 Теодор П.
272 Златко К.
277 Лиляна П.
308 Антоан А.
285 Борислав П.
287 Янка Й.
292 Валентин Б.
302 Мария Н.
306 Пламена П.
309 Диляна Х.
316 Камелия К.
318 Александрина Х.
323 Анелия З.
329 Петър А.
332 Йоана Н.
335 Дора Б.
338 Петя Б.
ПЕЧЕЛИВШИ - Шеста седмица
ID номер Име
447 Мария Б.
431 Денис Й.
336 Маргарита Д.
234 Мариана Г.
414 Мирослав П.
155 Тони С.
176 Дочка С.
442 Жана С.
337 Стоян д.
278 Нина Х.
334 Александра Д.
311 Даниел Г.
111 Ивайло Ц.
175 Диана С.
376 лорита с.
226 Йордан С.
430 Маргарита К.
263 Петър Б.
ПЕЧЕЛИВШИ - Седма седмица
ID номер Име
516 Борка П.
521 Димитър Т.
535 Мирослав М.
546 Руска П.
551 Цвята Д.
555 Стефан К.
560 Мирослав Д.
576 Мартин Л.
581 Янка П.
583 Milen K.
586 Биляна С.
590 Ренета Х.
594 Татяна Г.
596 Стефан С.
598 Николай Н.
603 Димитър Г.
604 Мария Г.
565 Емил Л.
ПЕЧЕЛИВШИ - Осма седмица
ID номер Име
615 Таня Й.
619 Валентина К.
624 Иван К.
628 Боряна Т.
631 Милена С.
633 Станка П.
640 Пенка Й.
644 Анна Д.
649 Диана Ш.
657 Барфорета Г.
660 Мария М.
668 Ана Т.
673 Гергана Г.
678 Любомир И.
680 Диана К.
683 Оля К.
676 Елена Л.
690 Ангелина Г.

Условия на кампанията „Играй и спечели с Кенар"

По-долу са представени условията, приложими спрямо лицата („Вие” или „Участник”), участващи в Кампанията „Трябва да пробваш – храни готови за консумация" („Кампанията”). Чрез участието си в Кампанията, Вие приемате настоящите условия и те стават задължителни спрямо Вас. Неспазването на някое от настоящите условия Ви дисквалифицира от участие в Кампанията, като Вашата регистрация за участие се счита за невалидна.

Условията на Кампанията се приемат посредством поставяне на отметка в кутия на уебстраницата на уебсайта, където се регистрира кодът от касовата бележка. Съгласието за обработване на лични данни се дава чрез поставяне на отметка в кутия на уебсайта, където се регистрира кодът от касовата бележка.

Организаторът на Кампанията е „Талар Фуудс“ ЕООД вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 130146503 с адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, ул.Славянска 5 ет 3. Навсякъде, където в настоящите условия се говори за 'наши', 'нас', 'ние' или ‘дружеството’, съответните термини се отнасят до Организатора на Кампанията, неговите дъщерни, свързани дружества и сътрудници.

Кампанията е свързана с покупка на продукт от серията Храни готови за консумация от всички магазини и търговски обекти, където се предлагат готовите храни за директна консумация през периода на Кампанията.

  1. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Кампанията е достъпна единствено за граждани и лица, законно пребиваващи в България, които са достигнали минималната възраст от 18 (осемнадесет) години. В Кампанията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Кампанията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Кампанията, или техните семейства или членове на домакинствата.

  1. КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В КАМПАНИЯТА

2.1 За да се включите в Кампанията за спечелването на една от трите вида награди (престилка за готвене, бамбуков сет за сирена и сет купички за разядки) трябва да посетите електронната страница promo.talarfoods.com да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу), включително Вашето име, и-мейл адрес, телефон, вида ястие, което сте закупили, и да впишете кода от касовата бележка.

2.2 Регистрацията за участие в Кампанията започва в 0:00ч. българско време, на 08.03.2021 г. на promo.talarfoods.com. За да имат шанс да бъдат избрани за спечелване на награда (както е описано по-долу), участниците трябва да се включат в Кампанията преди 24:00 ч. местно време на 02.05.2021. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите. Тегленето на наградите ще се извършва всяка седмица, като ще бъдат определени в три места:

3то място – Престилка за готвене – 10 броя престилки всяка седмица
2ро място – Бамбуков сет за сирена – 5 броя всяка седмица
1во място – Сет купички за разядки – 3 броя всяка седмица

2.3 Организаторът има правото да прекрати, отложи или спре Кампанията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на код от касова бележка, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите и изпраща мейл за потвърждение на участието в играта. Един регистриран код осигурява едно участие.

2.4. Само от 08.03 до 02.05.2021 г всеки закупен продукт от серията Храни готови за директна консумация може да ти донесе една от трите вида награди - престилка за готвене, бамбуков сет за сирена или сет купички за разядки. Регистрирайте кода от касовата бележка, с която е закупен продукта, на promo.talarfoods.com и автоматично се включвате в тегленето всяка седмица за една от 18-те награди (престилка за готвене, бамбуков сет за сирена или сет купички за разядки) . Пазете касовата бележка до приключване на кампанията. Повече информация за кампанията можете да намерите на promo.talarfoods.com

касова бележка

2.5. Потребителите са задължени, след свързване с тях, което ще се осъществи посредством мейл адрес или телефонен номер, който са предоставили при регистрацията за участие, да изпратят снимка на касовата бележка заедно със закупеното ястие.

2.6. Можете да се включите в Кампанията, като използвате всеки Код на касова бележка само веднъж. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен Код от различна касова бележка . Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Кампанията, е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Кампанията.

2.7. Продукти, участващи в кампанията, можете да намерите във всеки търговски обект, в който се предлагат готовите храни за директна консумация на Кенар – големите вериги и малките хранителни магазинчета.

  1. ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

3.1 Спечелилите награда се избират на случаен принцип всяка седмица измежду всички участници, които успешно са се включили в жребия за теглене на награди в рамките на предходната седмица, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на победителите се провежда в седалището и адреса на управление на „Талар Фуудс“ ЕООД област София (столица), община Столична, гр. София, ул.Славянска 5 ет 3, в присъствието на нотариус.

3.2 При регистриран уникален код от касова бележка, системата ще връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на промоционалната интернет страница, където може да се запознае с правилата на кампанията и където може да научи, кои са печелившите от томболата.

3.3. Всяка седмица системата, изработена от Организатора, изтегля на случаен принцип и в присъствие на комисия и нотариус, посочена от Организатора, от всички регистрирани уникални кодове от касови бележки тези, които печелят наградите. Комисията подписва протокол, потвърждаващ спечелилите участници.

3.4. Печелившите участници получават поздравителен имейл или обаждане с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща и по телефон (по един от двата начина). Ако Организаторът на Кампанията не успее да се свърже с даден Печеливш след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния Печеливш, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно, до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

3.5 В случай, че някой участник, който е спечелил награда, бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно по решение на Организатора.

  1. НАГРАДА

4.1 Тегленето ще е в три тура. Всяка седмица ще се теглят – първо място (трима победители), второ (петима победители) и трето място (10 победители). Всеки от спечелилите участници – в зависимост от мястото- получава:

3то място – престилка за готвене
2ро място – бамбуков сет за сирена
1во място – сет купички за разядки
Организаторът ще раздава всяка седмица общо 18 награди на спечелилите участници.

4.2 Спечелилият награда ще е необходимо да предостави удобен за него адрес за доставка, на който Организаторът да изпрати съответната награда, след изтеглянето имената на печелившите и след като те са известени по мейл или телефон. При известяване, спечелилият е длъжен да удостовери регламентираното си участие в играта, предоставяйки снимка на закупеното ястие и касовата бележка към него, чийто код е регистрирал за участие в играта. Ако спечелилият участник откаже да представи касовата бележка за покупката заедно със снимката на закупения продук, Организаторът има правото да откаже да изпрати наградата. Член 3.4 и член 3.5 по-горе се прилагат.

4.3 Спечелването на награда е обвързано с покупка.

  1. ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) е: Талар Фуудс ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Славянска 5 ет 3 с ЕИК по БУЛСТАТ: 130146503 (Организатора).

5.2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване.
Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта.
За целите на участието в Кампанията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, и-мейл адрес, телефон. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който приемайки условията на играта се, съгласява с обработването на посочените лични данни.

5.3. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

5.4. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена и телефонен номер. Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в Кампанията и предоставяне на награда от страна на Талар Фуудс ЕООД, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

5.5 Получатели/категории получатели на данните:
Личните данни, необходими за участието в играта и получаването на награда – и-мейл адрес, име, физически адрес, телефонен номер, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.

5.6. Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани от Организатора и търговски партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта.

5.7. Вашите права, като субект на данни:
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – докато не изтече посоченият срок от 11 години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено.
В допълнение, Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

5.8. Данни за контакт относно събирането и обработването на лични данни:

Талар Фуудс ЕООД, Теодора Ранова, email: t.ranova@talarfoods.com

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1 С регистрацията си в Кампанията участникът заявява и гарантира, че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и отговаря на всички изрично изброени специфични изисквания, посочени тук. В случай, че участникът не отговаря на условията и това бъде установено след проверка от страна на Организатора, участникът може да бъде дисквалифициран от Кампанията. Ако възникне спор относно изпълнението на условията, Организаторът има право на последното решение.

6.2. Имената на Спечелилите награда (първо име и първата буква на последното име) се обявяват онлайн на адрес promo.talarfoods.com. Решението на Организатора на Кампанията по отношение на всички аспекти на Кампанията е окончателно. Няма да бъде водена кореспонденция с участници, освен с участника, избран за печеливш.

6.3 При поискване Спечелилите награда предоставят на Организатора на Кампанията доказателство за своята възраст.

6.4 Организаторът на Кампанията не дава изрични или други гаранции, и не осигурява условия от каквото и да било естество по отношение на безопасността, вида или изпълнението на наградата. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, в резултат на човешка грешка или по друг начин, за неуспешно осъществяване на контакт или за невръчване на награда на даден участник, който е предоставил неточна или непълна информация, или който не отговаря на и-мейлите или телефонните обаждания на Организатора на Кампанията в срока, описан по-горе.

6.5 Участниците, които не изпълнят настоящите условия, могат по всяко време да бъдат дисквалифицирани от Кампанията от страна на Организатора на Кампанията, по негово усмотрение.

6.6 Организаторът на Кампанията не поема отговорност за неправилно или неточно записване на вписана информация, технически дефекти, човешки или технически грешки, загубени, забавени или изопачени данни или изпращания на информация, за пропуски, прекъсвания, заличаване, дефект или повреда на телефонни или компютърни линии или мрежи, компютърно оборудване, софтуер или тяхна комбинация.

6.7 Организаторът на Кампанията запазва правото си да изтегли или коригира Кампанията и естеството на всяка награда (с такива с равна или по-висока стойност) в случай, че Организаторът или организираната от него Промоция бъдат засегнати или се окаже вероятно да бъдат засегнати от непредвидени обстоятелства. Организаторът на Кампанията не е в нарушение на настоящите условия, и не носи отговорност за забавено изпълнение или неизпълнение на свои задължения, съгласно настоящите условия, ако подобно забавяне или неизпълнение настъпят в резултат на събития, обстоятелства или причини, извън неговия контрол.

6.8 Организаторът на Кампанията не носи отговорност за закъснели, изгубени, нечетливи, фалшифицирани, забавени, непълни или унищожени регистрации за участие в Кампанията, като всички подобни регистрации са невалидни. Регистрационни материали/данни, които са били обработвани или променяни неправомерно се считат за невалидни. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за проблеми, грешки или небрежност, които може да възникнат във връзка с Кампанията, вкл., но без да се ограничават до щети, нанесени на компютъра или друго техническо устройство или софтуер на участника, в резултат от участието му в Кампанията.

6.9 Вие приемате, че доколкото това се разрешава от закона, Организаторът на Кампанията не носи отговорност за наранявания, загуби или щети от всякакво естество нанесени на имущество или лица, в резултат изцяло или частично, пряко или косвено, на регистрирането за участие в Кампанията, действия или бездействия на участник, или на участието в Кампанията по какъвто и да било начин. Нищо, съдържащо се в настоящите условия, не изключва отговорността на Организатора на Кампанията в случай на смърт или телесна повреда в резултат на неговата небрежност или виновни действия.

6.10 Организаторът на Кампанията запазва правото си да забави, прекрати или измени Кампанията по всяко време, без предизвестие, ако даден фактор възпрепятства надлежното изпълнение на Организатора, предвидено в настоящите условия, включително, но без това да има ограничителен характер, регистрирането за участие на лица извън юрисдикцията на Кампанията или на лица на възраст под минималната, при която се разрешава консумиране на алкохол в съответната държава на тяхното пребиваване, или цялостна или частична неизправност на уебсайт(ове) използван(и) за регистриране за участие в Кампанията, свързан с това компонент или модул, както и нареждане на държавен или регулаторен орган.

6.11 Настоящите условия представляват цялото споразумение между Вас и нас по отношение на техния предмет и отменя всякакви предишни обещания, декларации, споразумения, декларации и договорки между нас.

6.12 Ако за дадена разпоредба на настоящите условия бъде установено от съд с компетентна юрисдикция, че е неприложима или невалидна, Вие и Организатора на Кампанията приемате, че съдът следва да опита да осигури правно действие на намеренията на страните, отразени в дадената разпоредба, като всички останали разпоредби на настоящите условия запазват своята пълна правна сила и действие.

6.13 Кампанията и настоящите условия се прилагат и се тълкуват съгласно законите на Република България. Кампанията се счита за невалидна, ако е забранена съгласно законите.

6.14. В случай на каквито и да е въпроси, оплаквания и т.н., моля, свържете се с нас на и-мейл t.ranova@talarfoods.com